Köpvillkor

Läkarlabbets köpvillkor

Läkarlabbet drivs av Läkarlabbet Medical Consulting Stockholm AB som är säljare av produkter och tjänster som erbjuds på lakarlabbet.se. Alla med svenskt personnummer kan beställa undersökningar. Dock tillåts ej betalning med faktura till icke myndiga personer. Undersökningarna utförs av underleverantör Evidia. Underleverantör ansvarar för specialistbedömning av de medicinska bilderna. Underleverantören håller med erforderliga försäkringar. I samband med beställningen av din undersökning ingår du ett avtal med Läkarlabbet och inte dess samarbetspartner. Vi förbehåller oss rätten till prisändringar och står inte ansvariga för fel som kan härröras till kliniker som används för undersökningarna. Vi reserverar oss även för eventuella fel i artikelinformationen.

GDPR

Läs hur vi behandlar dina personuppgifter här.

Beställning

Efter läkarsamtal och beställd undersökning får du en kallelse tillsänd per post till din folkbokföringsadress eller via Kivra om du är ansluten. Normalt får du tid för undersökning inom 10 arbetsdagar efter att vi skickat din remiss. Skulle den föreslagna tiden inte passa, får du själv kontakta kliniken och boka om tiden för din undersökning. Information om hur detta går till finns på kallelsen. Kontakta lakarlabbet.se om du inte fått din kallelse inom ovanstående tidsperiod.

Undersöksresultat

Efter genomförd undersökning blir du uppringd av våra läkare inom 7 arbetsdagar för muntlig genomgång av resultat. Du kan även logga in med Bank-id för att se ditt röntgensvar. Efter att du har loggat in finns svaret tillgängligt i 2 veckor för nedladdning. Om du saknar bank-id kan resultat skickas till din folkbokföringsadress per post inom 10 arbetsdagar efter genomförd undersökning. Skulle misstänkt cancertumör eller annan allvarlig sjukdom detekteras på bilderna av Läkarlabbet, skrivs remiss till ordinarie vårdgivare för vidare handläggning. Vi reserverar oss för förseningar samt tekniska problem.

 

Ombokning, avbokning och uteblivet besök

Samtliga undersökningar går att avboka inom 24 timmar från skriven remiss. Vid avbokning efter 24 timmar från skriven remiss debiteras en administrativ avgift på 2500kr. Det fulla priset för undersökningen debiteras alltid vid av och ombokning mindre än 24 timmar innan inbokad undersökning. Utebliven närvaro på din utsatta undersökningstid leder till att  undersökningen förfaller och du är fullt betalningsansvarig. Ombokning kan göras om den erhållna tiden inte passar. Ombokningar ska göras senast 24 timmar innan inbokad röntgentid till den klinik där du ska utföra din undersökning. I annat fall räknas du som utebliven och är betalningsansvarig.

Betalning

Betalning sker via faktura som skickas till dig via mail. Det finns möjlighet att dela upp sin betalning vid MR helrygg samt MR helkropp.

Orderbekräftelse

En automatisk orderbekräftelse skickas ut till din e-post när du slutfört din beställning. Där finner du uppgifter om vilken undersökning du beställt/köpt, pris och datum. Om något är fel med beställningen kontakta oss snarast.

Remissens giltighet

Remissen som skapas efter din beställning är giltig i 30 dagar efter din beställning och kan ombokas (senast 24 timmar innan utsatt undersökningstid) en gång utan kostnad. Genomför du inte din undersökning under remissens giltighetstid upphör den att gälla.  En remiss som inte har nyttjats under giltighetstiden ger inte kunden rätt till återbetalning.

Kontakta oss på telefon eller mail ifall du behöver förlänga din remiss giltighet pga sjukdom eller annat förhinder.

Utebliven kallelse

Vid utebliven kallelse ber vi dig kontakta supporten på info@lakarlabbet.se

Personer som ej bör genomgå en magnetkameraundersökning

Du kan ej genomföra magnetkameraundersökning om du uppfyller något av nedanstående:

  • Har inopererad magnetisk metall i kroppen. Titan är ej magnetiskt och går bra.
  • Är gravid.
  • Har pacemaker eller inopererad hjärtstartare.
  • Har stark klaustrofobi (fobi för trånga utrymmen)

Ansvarsbegränsning

Kunden är medveten om att genomförandet av hälsokontroller samt utvärderingen av resultaten därav sker enligt det rådande vetenskapligt grundade kunskapsläget, vilket kan komma att förändras över tid. Som kund är du således inte garanterad ett visst resultat. Läkarlabbet kommer inte upptäcka alla sjukdomar och kan därför inte ta ansvar för att kunden inte har några andra sjukdomar än de som eventuellt kan komma att upptäckas vid undersökningen. Det finns alltid en risk att undersökningsresultat av olika anledningar är missvisande eller att de undersökningar som genomförts inte ger en rättvisande bild av situationen och kundens hälsotillstånd. Ansvaret för utredningar och i synnerhet en korrekt analys av undersökningsresultaten ligger hos våra underleverantörer och inte på Läkarlabbet.  Vid hälsoundersökningen finns det, som alltid, risk för så kallade falska positiva fynd. Detta innebär att det vid undersökning kan påvisas risker som vid närmare undersökning visar sig vara ofarliga. Läkarlabbet kan inte garantera att du efter att ha genomfört undersökning enligt dessa villkor inte kommer att drabbas av någon sjukdom. Läkarlabbet ansvarar inte för fel som kan hänföras till någon underleverantör av undersökningar. Läkarlabbets ansvar för skada sträcker sig till vad som framgår av tvingande lagstiftning. Utöver vad som följer av sådan lagstiftning är Läkarlabbet endast ansvarigt vid vårdslöshet.