Magnetröntgen
Axel

Varför magnetröntgen av axel?

Smärta från axelleden är en vanlig åkomma och kan orsaka stora inskränkningar i din vardag. Har du ont i axeln kan det bero på inflammation, artros eller skada på senor och muskler i rotatorkuffen. En av de vanligaste orsakerna till smärta i axelleden är impingement. Det innebär att strukturer i axeln kommer i kläm och det orsakar smärta vid rörelse. Andra vanligt förekommande tillstånd är frusen skuldra (frozen shoulder) och kalkaxel. En magnetkameraundersökning av axeln kan bidra med en snabb diagnos och möjlighet till rätt behandling och rehabilitering.

Förberedelser

Du kan inte undersökas i magnetkamera om du har metallsplitter i någon del av kroppen, pacemaker, insulinpump eller annan elektronisk utrustning inopererad. Däremot går det att genomföra undersökningen om du har icke magnetisk metall, som till exempel höft- eller knäledsprotes eller tandfyllning.

Uppföljning

Efter att du har genomgått din undersökning granskas dina röntgenbilder av en röntgenspecialist. Därefter går vår läkare igenom resultatet via telefon med dig och vid behov remitteras du vidare. Du får också ditt resultat skriftligt.

Vad kan man se på en MR Axel?

  • Inflammation
  • Artros
  • Artrit
  • Skada på rotatorcuffen
  • Trauma
  • Frozen shoulder
  • Impingement
  • Senskada
  • Slemsäcksinflammation