Magnetröntgen
Bäcken/höftled

Varför magnetröntgen av bäcken?

En magnetkameraundersökning av bäcken och höftleder kan påvisa inflammation i muskelfästen och senskidor vilket kan vara av vikt vid exempelvis oklara smärttillstånd i bäcken- och höftområdet.  Man kan exempelvis påvisa slemsäcksinflammation (bursit) eller artros. 

Förberedelser

Du kan inte undersökas i magnetkamera om du har metallsplitter i någon del av kroppen, pacemaker, insulinpump eller annan elektronisk utrustning inopererad. Däremot går det att genomföra undersökningen om du har icke magnetisk metall, som till exempel höft- eller knäledsprotes eller tandfyllning.

Uppföljning

Efter att du har genomgått din undersökning granskas dina röntgenbilder av en röntgenspecialist. Därefter går vår läkare igenom resultatet med dig via telefon och vid behov remitteras du vidare. Du får också ditt resultat skriftligt.

Vad kan man se på en MR bäcken/höftleder?

  • Fraktur
  • Tumör
  • Metastaser
  • Infektion
  • Inflammation
  • Muskel/senruptur
  • Tendinit
  • Nekros
  • Tecken på artros