Magnetröntgen
Bihålor

Varför magnetröntgen av bihåla?

Bihålorna består av tre områden i skallbenet som är täckta av slemhinnor. En magnetkameraundersökning av bihålorna kartlägger detaljerat små förändringar i de luftfyllda hålrum som bihålorna består av. Man kan exempelvis detektera pågående inflammationer och infektioner samt tumörer. Undersökningen är ofarlig och tar ca 30 minuter. Alla bilder granskas av erfarna specialistläkare inom radiologi. 

Förberedelser

Du kan inte undersökas i magnetkamera om du har metallsplitter i någon del av kroppen, pacemaker, insulinpump eller annan elektronisk utrustning inopererad. Däremot går det att genomföra undersökningen om du har icke magnetisk metall, som till exempel höft- eller knäledsprotes eller tandfyllning.

Uppföljning

Efter att du har genomgått din undersökning granskas dina röntgenbilder av en röntgenspecialist. Därefter går vår läkare igenom resultatet med dig via telefon och vid behov remitteras du vidare. Du får också ditt resultat skriftligt.

Vad kan man se på en MR bihålor?

  • Bihåleinflammation
  • Tumörer och cancer
  • Polyper
  • Infektioner