Magnetröntgen
Buk

Varför magnetröntgen av buken?

MR Buk undersöker lever, gallblåsa, mjälte, bukspottkörtel, njurar, lymfkörtlar och eventuell vätska i buken. Med MR erhålls detaljrika tvärsnittsbilder av bukorganen och dess olika strukturer. Detta gör att man kan detektera exempelvis tumörer eller andra tecken på cancer. Undersökningen är ofarlig, smärtfri och du utsätts inte för farlig joniserande strålning. Alla bilder granskas av erfarna specialistläkare inom radiologi.

Förberedelser

Du kan inte undersökas i magnetkamera om du har metallsplitter i någon del av kroppen, pacemaker, insulinpump eller annan elektronisk utrustning inopererad. Däremot går det att genomföra undersökningen om du har icke magnetisk metall, som till exempel höft- eller knäledsprotes eller tandfyllning.

Uppföljning

Efter att du har genomgått din undersökning granskas dina röntgenbilder av en röntgenspecialist. Därefter går vår läkare igenom resultatet med dig via telefon och vid behov remitteras du vidare. Du får också ditt resultat skriftligt. Svarstiden för MR Buk är ca 7 arbetsdagar.

Vad kan man se på en MR buk?

  • Förhållanden i lever t.ex. fettinlagring, tumörer, hemangiom (kärlnystan), förstorad lever, cystor.
  • Förhållanden i galla, t.ex. gallsten eller polyper, tumörer.
  • Förhållanden i bukspottskörteln, t.ex. tumörer, fettlagring, cystor.
  • Binjure, t.ex. tumör
  • Mjälte, t.ex. förstorad mjälte
  • Eventuell vätska i bukhålan (kan bero på flera olika tillstånd/sjukdomar).
  • Njurar, t.ex. cystor, tumörer, svullnad.
  • Eventuellt förstorade lymfkörtlar i buken.
  • Tarmarna, t.ex. större tumörer eller tarmfickor.