Magnetröntgen
Fotled

Varför magnetröntgen av fotled?

Smärta från fotleden är ett mycket vanligt tillstånd och ofta är det kopplat till ett trauma, så som en stukning av fotleden. Detta kan leda till ledbandsskador där, i lindriga fall, ett ledband töjs ut men det kan även leda till att ett ledband helt går av. I värsta fall kan det orsaka fraktur på benet. En undersökning med MR av fotleden är den bästa undersökningen för att tidigt upptäcka ledbandsskada och på så vis få rätt behandling och rehabilitering.

Förberedelser

Du kan inte undersökas i magnetkamera om du har metallsplitter i någon del av kroppen, pacemaker, insulinpump eller annan elektronisk utrustning inopererad. Däremot går det att genomföra undersökningen om du har icke magnetisk metall, som till exempel höft- eller knäledsprotes eller tandfyllning.

Uppföljning

Efter att du har genomgått din undersökning granskas dina röntgenbilder av en röntgenspecialist. Därefter går vår läkare igenom resultatet via telefon med dig och vid behov remitteras du vidare. Du får också ditt resultat skriftligt.

Vad kan man se på en MR fotled?

  • Artros
  • Fraktur
  • Inflammation
  • Hälsporre
  • Ledbandsskador
  • Ligamentskador