Magnetröntgen
Hals/larynx

Varför magnetröntgen av hals och larynx?

Heshet och klumpkänsla i halsen är vanliga symtom från hals och svalg. MR hals och larynx avbildar halsen och struphuvudet. Struphuvudet är uppbyggt av brosk, skelett, muskler, blodkärl, nerver och stämband. Vid en MR-undersökning kartläggs dessa detaljerat och man kan upptäcka sjukliga förändringar såsom tumörer, metastaser och cystor. Man kan även upptäcka tecken till sjukdom på tunga och tonsiller (halsmandlar). Undersökningen är ofarlig, smärtfri och du utsätts inte för farlig joniserande strålning. Alla bilder granskas av erfarna specialistläkare inom radiologi. 

Förberedelser

Du kan inte undersökas i magnetkamera om du har metallsplitter i någon del av kroppen, pacemaker, insulinpump eller annan elektronisk utrustning inopererad. Däremot går det att genomföra undersökningen om du har icke magnetisk metall, som till exempel höft- eller knäledsprotes eller tandfyllning.

Uppföljning

Efter att du har genomgått din undersökning granskas dina röntgenbilder av en röntgenspecialist. Därefter går vår läkare igenom resultatet med dig via telefon och vid behov remitteras du vidare. Du får också ditt resultat skriftligt.

Vad kan man se på en MR hals?

  • Tumör
  • Inflammation
  • Infektion