Magnetröntgen
Helkropp

Varför MR helkropp?

En magnetkameraundersökning helkropp ger en god överblick över kroppens organ. Det är en avancerad undersökning som visualiserar och kartlägger dina organ så att eventuella sjukdomar såsom cancer och hjärt- och kärlsjukdom kan upptäckas tidigt vilket optimerar förutsättningar för behandling. Allvarliga sjukdomar som cancer och hjärt- och kärlförändringar tar oftast lång tid att utveckla och kan ibland inte upptäckas via blodprov. Vår avancerade MR-teknik är tillförlitlig, ofarlig och smärtfri, du utsätts inte för farlig joniserande strålning. Alla bilder granskas av erfarna specialistläkare inom radiologi. 

Förberedelser

Du kan inte undersökas i magnetkamera om du har metallsplitter i någon del av kroppen, pacemaker, insulinpump eller annan elektronisk utrustning inopererad. Däremot går det att genomföra undersökningen om du har icke magnetisk metall, som till exempel höft- eller knäledsprotes eller tandfyllning.

Uppföljning

Efter att du har genomgått din undersökning granskas dina röntgenbilder av en röntgenspecialist. Därefter går vår läkare igenom resultatet med dig och vid behov remitteras du vidare. Du får också ditt resultat skriftligt.

Vad ingår i en MR helkropp?

Hjärna

Undersökningen inkluderar flödeskänslig MR angiografi vilket detekterar avvikelser i större artärer, t.ex.aneurysm, ocklusioner eller andra typer av strukturella avvikelser. Utöver detta kan man detektera följande:

 • Signalförändringar, exempelvis av degenerativ eller vaskulär typ. Detta kan vara till exempel normala åldersförändringar eller av mer patologisk karaktär, vilket exempelvis kan indikera demens.
 • Tecken på tidigare infarkt (proppbildning), eller blödning
 • MS
 • Tumör
 • Översiktligt hur strukturen ser ut i hjärnans olika delar och eventuella avvikelser
 • Orbita (ögonhålor)
 • Bihålor

Hals

Undersökningen undersöker normala förhållanden i följande delar:

 • Spottkörtlar
 • Sköldkörtel
 • Lymfkörtlar
 • Eventuella asymmetriska förhållanden i svalget. Asymmetri kan bero på olika saker som t.ex. tumörer eller pareser.

Helrygg

Inkluderar hals, bröst och ländrygg. Exempel på fynd vid undersökning:

 • Eventuell artros
 • Spinal trängsel/stenoseringar
 • Buktande diskar och diskbråck
 • Skolios
 • Påverkan på nervrötter
 • Skelettdestruktioner, till exempel tumörer
 • Signalförändringar, t.ex. MS-plack

Thorax

 • Lungsäck och eventuell vätska/utgjutningar i lungsäcken
 • Översikt av lungvävnad
 • Status på lymfkörtlar i bröstkorg, armhålor och kring nyckelbenen
 • Inflammatoriska eller infiltrativa- (tumör) förändringar i thoraxväggen
 • Degenerationer i synliga leder i bröstkorgen, t.ex. sternoklavikularled
 • Aortaanerysm

Buk

 • Förhållanden i lever, t.ex. fettinlagring, tumörer, hemangiom (kärlnystan), förstorad lever, cystor
 • Förhållanden i galla, t.ex. gallsten eller polyper, tumörer
 • Förhållanden i bukspottskörteln t.ex. tumörer, fettinlagringar, cystor
 • Binjure, t.ex. tumörer
 • Mjälte, t.ex. förstorad mjälte
 • Förekomst av vätska i bukhålan (kan bero på flera olika tillstånd/sjukdomar)
 • Njurar, t.ex. cystor, tumörer, svullnad
 • Förstorade lymfkörtlar i buken
 • Aortaaneurysm
 • Tarmar översiktligt, t.ex. större tumörer eller tarmfickor

Bäcken

 • Normala förhållanden av urinblåsa
 • På män: översiktligt prostata, kan upptäcka eventuell förstorad prostata eller tecken på tumör
 • På kvinnor: förhållanden i livmoder, äggstockar samt äggledare, tex tumör eller cystor
 • Förstorade lymfkörtlar
 • Ljumskbråck (i liggande)
 • Eventuella skelettdestruktioner (t.ex. tumörer i skelettet)
 • Tecken på sakroilit
 • Degenerativa inslag i olika bäckenstrukturer tex leder eller muskelinfästningar
 • Tecken på höftledsartros, inklämning, bursiter, atrofiering av muskler
 • Cystor
 • Eventuell iliopsoasbursit
 • Tecken på trokanterit