Magnetröntgen
Helrygg

Varför magnetröntgen av rygg?

Ryggvärk är ett väldigt vanligt symtom och är den tredje vanligaste diagnosen vid långa sjukskrivningar. Långvarig ryggsmärta kan leda till stora begränsningar i vardagen och ett stort psykiskt lidande. Undersökning med magnetkamera möjliggör snabb diagnos av eventuella diskbråck och ryggmärgssjukdomar. Tillsammans med din symtombild möjliggör det en korrekt diagnos vilket ger optimala förutsättningar för rätt behandling och rehabilitering. Undersökningen är ofarlig, smärtfri och du utsätts inte för farlig joniserande strålning. Alla bilder granskas av erfarna specialistläkare inom radiologi. 

Förberedelser

Du kan inte undersökas i magnetkamera om du har metallsplitter i någon del av kroppen, pacemaker, insulinpump eller annan elektronisk utrustning inopererad. Däremot går det att genomföra undersökningen om du har icke magnetisk metall, som till exempel höft- eller knäledsprotes eller tandfyllning.

Uppföljning

Efter att du har genomgått din undersökning granskas dina röntgenbilder av en röntgenspecialist. Därefter går vår läkare igenom resultatet med dig via telefon och vid behov remitteras du vidare. Du får också ditt resultat skriftligt.

Vad ingår i MR helrygg?

Undersökningen omfattar samtliga delar av ryggraden, halsrygg, bröstrygg och ländrygg. Exempel på fynd/inspektion:

  • Eventuell artros
  • Spinal trängsel/stenoseringar
  • Buktande diskar & diskbråck
  • Skolios
  • Påverkan på nervrötter
  • Skelettdestruktioner t.ex. tumörer
  • Signalförändringar t.ex. MS-plack