Magnetröntgen
Hjärna

Varför magnetröntgen av hjärnan?

En magnetkameraundersökning av hjärnan kartlägger hjärnan detaljerat och kan vid ett tidigt stadium detektera sjukdomar som tumörer, stroke och tecken på demens. Den senaste MR-tekniken möjliggör en detaljerad bild av hjärnan vilket gör det lättare att se exempelvis tumörer. Ju tidigare man hittar sjukliga förändringar desto större möjlighet finns för vården att påbörja rätt behandling i tid. Undersökningen är ofarlig, smärtfri och du utsätts inte för farlig joniserande strålning. Alla bilder granskas av erfarna specialistläkare inom radiologi. 

Förberedelser

Du kan inte undersökas i magnetkamera om du har metallsplitter i någon del av kroppen, pacemaker, insulinpump eller annan elektronisk utrustning inopererad. Däremot går det att genomföra undersökningen om du har icke magnetisk metall, som till exempel höft- eller knäledsprotes eller tandfyllning.

Uppföljning

Efter att du har genomgått din undersökning granskas dina röntgenbilder av en röntgenspecialist. Därefter går vår läkare igenom resultatet med dig och vid behov remitteras du vidare. Du får också ditt resultat skriftligt.

Detta kan man se på en MR hjärna

  • Eventuella signalförändringar, t.ex. av degenerativ eller vaskulär typ. Detta kan vara t.ex. normala åldersförändringar eller av mer patologisk karaktär, vilket exempelvis kan indikera demens.
  • Infarkt (proppbildning), eller blödning.
  • Avvikelser i större artärer, t.ex. aneurysm.
  • Multipel skleros (MS).
  • Tumör.
  • Översiktligt hur strukturen ser ut i hjärnans olika delar, eventuella avvikelser.
  • Orbita (ögonhålor).
  • Bihålor.