Magnetröntgen
Käkled

Varför magnetröntgen av käkled?

En magnetröntgen käkled visar käkledens uppbyggnad och omkringliggande mjukdelar. Du kan upptäcka till exempel tecken till artros, inflammation eller andra ledförändringar.

Förberedelser

Du kan inte undersökas i magnetkamera om du har metallsplitter i någon del av kroppen, pacemaker, insulinpump eller annan elektronisk utrustning inopererad. Däremot går det att genomföra undersökningen om du har icke magnetisk metall, som till exempel höft- eller knäledsprotes eller tandfyllning.

Uppföljning

Efter att du har genomgått din undersökning granskas dina röntgenbilder av en röntgenspecialist. Därefter går vår läkare igenom resultatet med dig via telefon och vid behov remitteras du vidare. Du får också ditt resultat skriftligt.