Magnetröntgen
Knä

Varför magnetröntgen av knä?

Magnetkameraundersökning av knät är en bra undersökning för att upptäcka skada på t.ex. korsband, ledband och menisk. En korsbandsskada kan uppstå efter förhållandevis lindrigt trauma och kan leda till smärta, svullnad samt instabilitet i knäleden. En undersökning med magnetkamera kan tidigt upptäcka en korsbandsskada och möjliggöra rätt behandling och rehabilitering. Andra sjukdomstillstånd i knäet som är svåra att diagnostisera utan en MR är meniskskada, ledbandsskada samt patellaskada.

Förberedelser

Du kan inte undersökas i magnetkamera om du har metallsplitter i någon del av kroppen, pacemaker, insulinpump eller annan elektronisk utrustning inopererad. Däremot går det att genomföra undersökningen om du har icke magnetisk metall, som till exempel höft- eller knäledsprotes eller tandfyllning.

Uppföljning

Efter att du har genomgått din undersökning granskas dina röntgenbilder av en röntgenspecialist. Därefter går vår läkare igenom resultatet med dig via telefon och vid behov remitteras du vidare. Du får också ditt resultat skriftligt.

Vad kan man se på en MR knä?

 • Korsbandsskada
 • Meniskskada
 • Ledbandsskada
 • Artros
 • Artrit
 • Faktur
 • Tumör
 • Ligamentskada
 • Slemsäcksinflammation
 • Patellaskada
 • Inflammation
 • Bakerscysta