Magnetröntgen
Orbita

Varför magnetröntgen av orbita?

MR Orbita kartlägger ögonhålan innehållande ögonmuskler, nerver och tårkanaler. Magnetkameraundersökningen är en teknik där man använder magnetfält och radiovågor för att framställa detaljerade bilder utan att använda röntgenstrålar, undersökningen är smärtfri och ofarlig. Alla bilder granskas av erfarna specialistläkare inom radiologi. 

Förberedelser

Du kan inte undersökas i magnetkamera om du har metallsplitter i någon del av kroppen, pacemaker, insulinpump eller annan elektronisk utrustning inopererad. Däremot går det att genomföra undersökningen om du har icke magnetisk metall, som till exempel höft- eller knäledsprotes eller tandfyllning.

Uppföljning

Efter att du har genomgått din undersökning granskas dina röntgenbilder av en röntgenspecialist. Därefter går vår läkare igenom resultatet med dig via telefon och vid behov remitteras du vidare. Du får också ditt resultat skriftligt.

Vad kan man se på en MR orbita?

  • Infarkt
  • Blödning
  • Tumör
  • Tecken på synnervsinflammation
  • Svullnader