Magnetröntgen
Prostata

Varför magnetröntgen av prostatan?

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige och utgör cirka en tredjedel av alla cancerfall hos män. Tumören är vanligen mycket långsamt växande i tidigt skede. Så länge cancern är begränsad till prostatakörteln ger den sällan några symtom. Lokalt avancerad cancer och metastaserad cancer är oftast symtomgivande, men behöver inte vara det.  Vid en magnetkameraundersökning av prostatan kartlägger man förändringar i prostatan. Skulle misstänkta sjukliga förändringar föreligga kan man sedan ta exakta vävnadsprover för att utreda dessa. Välgjorda forskningsstudier visar att MR före eventuella vävnadsprover är bättre för patienten och sparar resurser för sjukvården. MR tillsammans med PSA är en tillförlitlig metod för att upptäcka och kartlägga prostatacancer. Vid upptäckt av misstänkta förändringar skickar vi remiss till urolog för vidare utredning. Undersökningen är ofarlig, smärtfri och du utsätts inte för farlig joniserande strålning. Alla bilder granskas av erfarna specialistläkare inom radiologi.

Förberedelser

Du kan inte undersökas i magnetkamera om du har metallsplitter i någon del av kroppen, pacemaker, insulinpump eller annan elektronisk utrustning inopererad. Däremot går det att genomföra undersökningen om du har icke magnetisk metall, som till exempel höft- eller knäledsprotes eller tandfyllning.

Uppföljning

Efter att du har genomgått din undersökning granskas dina röntgenbilder av en röntgenspecialist. Därefter går vår läkare igenom resultatet med dig via telefon och vid behov remitteras du vidare. Du får också ditt resultat skriftligt.

Vad är PSA?

Proteinet PSA bildas i prostatan. PSA förekommer i blodet i små mängder men förhöjs i takt med ökad ålder och vid olika prostatasjukdomar. Ett PSA-test är ett blodprov som detekterar PSA i blodet och ett förhöjt värde kan indikera att prostatan behöver undersökas vidare för att utesluta cancer. Regelbundna PSA-prov ger möjlighet att upptäcka prostatacancer i tid men kan också leda till behandling i onödan då många har en cancertumör som växer långsamt och aldrig utvecklas till allvarlig sjukdom.