Ultraljud
Buk

Varför genomgå ultraljud av buken?

Ett ultraljud av buken medför ingen joniserande strålning och kan i många fall ersätta en CT (skiktröntgen). Ultraljud används bland annat för att diagnosticera gallsten, vidgade gallgångar, inflammation och infektion i lever och gallvägar samt leversjukdomar. Man kan även hitta cancer i lever, galla, pankreas samt njurar.

Förberedelser

Vid undersökning av de övre bukorganen är det viktigt att magsäcken är tom och att gallblåsan är fylld. Därför är det viktigt att är fastande 6 timmar innan undersökningen.

Uppföljning

Efter att du har genomgått din undersökning granskas dina röntgenbilder av en röntgenspecialist. Därefter går vår läkare igenom resultatet med dig via telefon och vid behov remitteras du vidare. Du får också ditt resultat skriftligt.

Vad kan man se på ultraljud av buk?

  • Lever
  • Galla
  • Gallgångar
  • Njurar
  • Pankreas
  • Vätska
  • Aorta
  • Tumörer