Ultraljud
Bukaorta

Varför ultraljud av bukaorta?

Ett ultraljud av aortan görs primärt för att upptäcka aneurysm. Aortaaneurysm ger inga symtom och tidig upptäckt är viktigt för att sätta in adekvat behandling.

Förberedelser

Det krävs inga speciella förberedelser.

Uppföljning

Efter att du har genomgått din undersökning granskas dina röntgenbilder av en röntgenspecialist. Därefter går vår läkare igenom resultatet med dig via telefon och vid behov remitteras du vidare. Du får också ditt resultat skriftligt.

Vad ingår i ett ultraljud bukaorta?

Detektion av aortaaneurysm.