Ultraljud
Lever

Varför genomgå ultraljud av levern?

Levern lämpar sig väl för att undersökas med ett ultraljud. En anledning till att genomgå ett ultraljud av levern är att upptäcka cancer. Levern är ett av de organ där det är vanligast att hitta metastaser från en cancer som har sitt ursprung i andra organ. Tumörer i levern upptäcks ofta sent på grund av att man sällan får symptom. Man kan även upptäcka leverförstoring och ökad fettinlagring i levern som är en riskfaktor för att utveckla levercirrhos.

Förberedelser

Vid undersökning av de övre bukorganen är det viktigt att magsäcken är tom och att gallblåsan är fylld. Därför är det viktigt att är fastande 6 timmar innan undersökningen

Uppföljning

Efter att du har genomgått din undersökning granskas dina röntgenbilder av en röntgenspecialist. Därefter går vår läkare igenom resultatet med dig via telefon och vid behov remitteras du vidare. Du får också ditt resultat skriftligt.

Vad kan man se på ultraljud av levern?

  • Tumörer
  • Metastaser
  • Leverförfettning
  • Leverförstoring
  • Blodkärl
  • Gallgångar i levern