Ultraljud
Sköldkörtel

Varför ultraljud av sköldkörtel?

Knölar i sköldkörteln, tyreoidea, är vanliga. En palpabel knöl i tyreoidea är det vanligaste symtomet vid debut av tyreoideacancer. Dock utgörs en mycket liten del av alla knölar i tyreoidea (ungefär 5 %) av cancer, den stora majoriteten är godartade. En ultraljudsundersökning av sköldkörteln kan påvisa om det finns knölar och hjälpa till att kartlägga dessa. Undersökningen är ofarlig, smärtfri och du utsätts inte för farlig joniserande strålning.

Förberedelser

Vid undersökning av de övre bukorganen är det viktigt att magsäcken är tom och att gallblåsan är fylld. Därför är det viktigt att är fastande 6 timmar innan undersökningen

Uppföljning

Efter att du har genomgått din undersökning granskas dina röntgenbilder av en röntgenspecialist. Därefter går vår läkare igenom resultatet med dig via telefon och vid behov remitteras du vidare. Du får också ditt resultat skriftligt.

Vad kan man se på ultraljud av sköldkörtel?

  • Förstoring
  • Knölar
  • Cancer
  • Struma