Ultraljud
Testiklar

Varför ultraljud av testikel?

En ultraljudsundersökning av testiklar är en ej invasiv och smärtfri bildundersökning där testiklarna bedöms. Vid undersökningen upptäcks patologiska förändringar, t.ex. varicocele, cystor och tumörer. Undersökningen genomförs med en linjal sond som genererar ultraljudsvågor med högre frekvens än de traditionella apparater som används för ultraljudsundersökning av buken. Läkaren får då en skarp bild med många detaljer. Undersökningen är ofarlig, smärtfri och du utsätts inte för farlig joniserande strålning.

Förberedelser

Inga förberedelser

Uppföljning

Efter att du har genomgått din undersökning granskas dina röntgenbilder av en röntgenspecialist. Därefter går vår läkare igenom resultatet med dig via telefon och vid behov remitteras du vidare. Du får också ditt resultat skriftligt.

Vad kan man se på ultraljud av testiklar?

  • Avvikande anatomi
  • Tumör
  • Bitestikelinflammation
  • Förkalkningar
  • Cystor
  • Varicocele